Artur M. Puga & Shoeg

ES

Artur M. Puga é un investigador sonoro, músico e compositor galego cuxas primeiras creacións tiñan como obxectivo evocar as resonancias magnéticas ás que se tivo que someter a moi temperá idade. Pronto, estas experiencias causaron que para el estas repeticións mecánicas se convertesen en elementos de calma, e na súa obra explora e comparte estas sensacións. O exemplo máis recente desta investigación sonora é o seu álbum debut, _artur m puga, publicado este ano da man dos selos Eternal Recordings e Canadian Duck Tapes.

A cargo da parte visual do concerto está o artista sonoro e visual Carlos Martorell, parte do colectivo Ensemble Topogràfic, e máis coñecido polo seu proxecto Shoeg. Baixo este alias artístico desenvolve un discurso visual a partir de mundos virtuais que parten de escaneos 3D, aproveitando os motores de videoxogos como medios de desenvolvemento.

Outros artistas